Välkommen till Arådalen!

På denna sida hittar du aktuella nyheter och viktig information för dig som stugägare.

240301 - Kallelse till Glenvägens årsstämma 


Glenvägens vägsamfällighetsförening kallar till ordinarie årsstämma, den 18 april. Klockan 19.00

Plats: Kövra Café i Kövra


Stämman behandlar stadgeenliga ärenden.

Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften med 100 kr/andelstal, till 600 kr. plus moms vilket blir 750 kr./helt andelstal.

Observera att vid samägande krävs att samtliga närvarar, direkt eller via ombud, för att rösträtten ska kunna nyttjas.

För ombud krävs fullmakt och ombud kan ej företräda mer än en medlem via fullmakt.

Årsberättelse, budget samt förslag till debiteringslängd finns tillgängliga hos Kjell Wåglin,

Hjortronvägen 27, 831 62 Östersund, samt vid mötet.

/Styrelsen Glenvägens vägsamfällighet.


240215- Nya numret av Arådalsnytt 


Inom kort borde det nya numret av Arådalsnytt landa hemma i medlemmarnas brevlådor. 
Vill du kan du också läsa bladet här på hemsidan. Klicka här för att komma till sidan med alla Arådalsnytt. 

I bladet hittar du kallelse till årsmöte, information om sopavgifter och annan viktig information.
240125- Motioner till årsmöte


Årsmöte kommer att hållas Påskdagen den 31 mars 2024. Kallelse kommer i nästa Arådalsnytt.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda minst 6 veckor innan årsmötet. 240124 - Parkera klokt


En påminnelse om att inte parkera i en lång rad bredvid varandra längst ut på parkeringen. Ofta kan det vara en stor yta tomma platser på parkeringen bakom en rad med bilar närmast vägen. Om vi alla tänker på att parkera i rader framför varandra istället så finns det plats för fler. Lägg gärna en lapp med telefonnummer och stugnummer i framrutan på bilen så kan du lätt nås när den längst in vill åka hem. Föreningen har en hjärtstartare. 

Den finns placerad INNE I SOPBODEN på stora parkeringen.


Allmänheten har också tillgång till hjärtstartaren genom att ringa SOS Alarm

och de får då koden till sopboden. Kontakta oss!


Har du en fråga till styrelsen så skicka gärna ett

mail så svarar vi så snart vi kan. 


Vi tar gärna emot bidrag till hemsidan. 

Foton, texter om Arådalen eller liknande.